EĞİTİMLERİMİZ

HUKUK
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK)
 • Ticaret ve Muhasebe Belgeleri İlişkisi
 • Vergi Uyuşmazlıkları, Dava ve Çözüm Yolları
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Müdürlerin Hukuki Sorumlulukları
 • Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi
MUHASEBE - MALİ ANALİZ & FİNANS - DENETİM
 • Genel ve Ön Muhasebeyi Kavra ve Kariyerini Planla
 • Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulamaları
 • Genel Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi Uygulamaları
 • Şirketlerde ve Finansal Kurumlarda (Reel Sektörde) Risk Yönetimi
 • Maliyet Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları
 • İşletmelerde Yıl Sonu Kapanış İşlemleri, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • Mali Tablolar Analizi, Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme ve Uygulamalı
 • İşletmelerde Vergi Planlaması Yöntemleri ve Revizyon
 • KDV Uygulamalarında Özellik Arz Eden Durumlar
 • Yönetim Muhasebesi Uygulamaları
 • İşletme Bütçeleri Hazırlama, Raporlama ve Bütçenin Bir Kontrol Aracı Olarak Kullanılması
 • İşletmelerde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • İşletmelerde Bütçe ve Yönetim Muhasebesi
 • İç Kontrol + İç Denetim ve Risk Yönetimi
 • E-Defter, E-Arşiv ve E-Fatura Uygulamaları
 • Finansal Yönetim ve Uygulamaları
 • Şirket Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • İşletmelerde ve Kurumlarda Risk Yönetimi
 • İşletmelerde Hile, Suistimal ve Yolsuzlukları Önleme
OPERASYON YÖNETİMİ
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Proje Analiz
 • İş Etüdü
BİLİŞİM VE VERİ ANALİZİ
 • Endüstri 4.0 Uygulamaları
 • E-Ticaret ve Uygulamaları
 • Veri Güvenliği
 • Temel+Orta+İleri Excel
 • Üst Düzey İleri Excel
 • Excel Makro (VBA)
BANKACILIK
 • Kripto Paralar ve Blok Zinciri
 • Dijital Kimlik
 • Basel III Uygulamaları ve Düzenlemeleri
 • Kredi, Piyasa ve Operasyonel Risk Ölçüm ve Yönetimi
 • Likid Risk Yönetimi
 • İç Sistemler Yönetmeliği (BDDK)
 • Bankalarda Mali Analiz ve Denetim
 • Finansal Ekonomi
 • İslami Ekonomi
 • Yöneticiler için İstatistik ve Matematiksel Modelleme
 • Olasılık Teorisi
 • Değerleme ve Fiyatlandırma Yöntemleri
 • Yöneticiler için Finans Matematiği
 • Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri
 • Forward Sözleşmesi
 • Futures Sözleşmesi
 • Para ve Sermaye Sözleşmeleri
 • Swap Sözleşmeleri
İNSAN KAYNAKLARI
 • İnsan Kaynakları Yönetimini Planlamayı Kavra ve Kariyerini Yönet
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Bulma ve Seçme  (Yetkinlik ve Davranış Odaklı Mülakat Teknikleri)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Modüler Eğitim Programı  (Workshop Uygulama + Staj)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yetkinlik Kazandırma Eğitim Programı  (Workshop Uygulama + Staj)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Farkındalık Eğitim Programı
SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

 

 • İşe Girişten İş Akdi Feshine Kadar Özlük İşlemleri ve Bordro Uygulamaları
 • İş Hukukunda Ücret Sistemleri, Sözleşmeler, Fesih ve Uygulamaları
 • İşe Girişten İş Akdi Feshine Kadar Uygulamalı 4857 Sayılı İş Kanunu
 • İş Yasası Uygulamalarında Kavramlar
 • Uygulamalı 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri
 • Yabancı Uyruklu Şahısların Çalışma İzin ve Başvuruları
 • İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk ve Uzmanlığı
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda Uyuşmazlıklar, Cezalar, İtiraz ve Dava Yolları
SINAVLARA HAZIRLIK
 • SMMM Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık
 • SMMM Staja Giriş Sınavlarına Hazırlık
 • YMM Sınavlarına Hazırlık
 • SPK-SLP Lisanslama Sınavlarına Hazırlık
PAKET PROGRAMLAR

 • Yöneticiler için İşletme Yönetimi ve Organizasyon Paket Programı
 • Yöneticiler için İşletmelerde Finans Paket Programı
 • İşletmelerde Bütçe Uygulamaları, Raporlama ve Analiz Paketi Programı
 • İşletmelerde ve Kurumlarda Risk Yönetimi Paket Programı
 • Şirket ve Kurumların Orta ve Üst Kademe Yöneticileri için Excel ile Finans Paketi Programı
 • Küresel Olgu İçerisinde Yabancı Pazarlara Açılma ve Stratejik İş Planlaması Paketi Programı
 • Şirket ve Kurumlarda İç Denetim ve İç Kontrol Outsource Hizmetleri
 • Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Kontrol ve Analiz Hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları, Dava ve Çözüm Yolları Koçluğu
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Müdürlerin Hukuki Sorumlulukları Koçluğu
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Analizi ve Süreç Yönetimi Paketi Programı
 • Bordro ve Özlük faaliyetlerinde Outsource, Hile-Suistimal, Denetim ve Analiz hizmetleri
 • Tüm yönleriyle “Sosyal Güvenlik İşveren Teşvikleri” Analizi, Denetim ve Yönetim Hizmetleri
 • Yabancı Uyruklu Şahısların Çalışma İzin ve Başvuruları Danışmanlık ve Outsource Hizmetleri
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Paket programlarımız; her biri ayrı birer süreç yönetimi olup her bir firma ve kurum için ayrı ayrı özellikler arz edebilir. Her bir farklı firma için uzman danışmanlarımız tarafından değerlendirilerek süreç olarak uygulanmaktadır.

MUHASEBE AKADEMİSİ
 • Muhasebe Uzmanı Eğitim Programı
 • Sosyal Güvenlik Uzmanı Eğitim Programı
 • İnsan kaynakları Yönetimi Uzmanı Eğitim Programı
 • Vergi Hukuku Uzmanlığı Eğitim Programı
 • Beyanname Uygulamaları Uzmanlık Eğitim Programı (Geçici VB, Yıllık Gelir, Kurumlar VB, KDVB)
 • Türk Ticaret Kanunu Eğitim Programı

Muhasebe Akademisi eğitimleri her biri kendi içinde uzmanlık programlarıdır. Eğitim gerçek hayattan örnekler ile uygulanmaktadır.