İnsan Kaynakları

Programımızda İnsan Kaynakları Yönetimi departmanı personellerinin; doğru personel seçilebilmesi, var olan personellerini sağlayacak eğitim veriyoruz.Şirket içerisinde pek çok alanda etkin ve güçlü kararları en doğru şekilde almanızı sağlayacak, oryantasyon, işe alım, planlama, performans değerlendirme, bordrolama, kariyer, eğitim gibi birçok başlıkta özel olarak hazırlanmış içeriğiyle gelişiminize katkı sağlayacak bir eğitim programıdır.

Tarihçe ve Planlama

İnsan Kaynakalrı Yönetimi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özelikleri ve Amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon İçndeki Yeri

Planlama

1. İnsan Kaynaklarının Planlanmasının Önemi

2.Planlanmanın Amaçları ve Aşamaları

İş Analizi ve Personel Seçimi

İş analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri

Görev Tanımı

İş Şartnamesi

Personel seçimi

1.İş Gücü Gereksiminin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması

2.İş Gücü Gereksiminin Duyulması

 

Yerleştirme, Geliştirme ve Eğitim

Sınavlar/ Testler

Mülakat Süreci

Adayların Seçimine Karar Verilmesi ve Yerleştirilmesi

Geliştirme ve eğitim

1.Eğitim ve Önemi

2.Eğitim ve Türleri

3.Eğitim Yönetmleri

 

 

Kariyer Planlama, Geliştirme ve Performans Değerleme

Kariyer Planlamanın ve Geliştirmenin Önemi

Kariyer Planlamanın Etkileri

Performans Değerlendirme

1.Kavramlar

2.Sendikanın Yöntemleri

3.Eğitim Yöntemleri

 

 

 

Motivasyon İle Personel Yönetimi ve İdari İşler

Motivasyonun Tanımı ve Önemi

Şirket İçin Pazarlma Yoluyla Çalışanların Elde Tutulması

Özendirme Araçları

Personel Yönetimi ve İdari İşler 

1.Çalışma Süreci

2.İşten Ayrıma – Ayrıma Durumu

3.İdari İşlem Organizasyon İçerisindeki Yapısı

 

 

 

 

Liderlil ve İletişim

Liderin Nitelikleri

Liderlik Türleri

Kazan – Kazan Yönetimi

Takım Sinerjisi

İletişim

1.İletişim Kavramı ve Süreci

Örğütsel İletişimin Amaçları

Örğütsel İletişimin Türleri

 

 

 

 

 

Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi

Stres Yönetimi

1.Stresin Çalışanlara Etkisi

2.Stresin Yönetilmesi

Kriz Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi