Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi

Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme

BMA Turkey’in resmi web sitesi olan www.bmaturkey.com adresini ziyaret eden veya siteye üye olarak çevrimiçi hizmetlerden yararlanan kullanıcılar ile aynı web adresi üzerinden herhangi bir hizmet | ürün satın alan alıcılar aşağıda sıralanan tüm koşulları kabul etmiş olurlar;

 • Söz konusu satış sözleşmesini, web sitemizde yayınlanan ve satış sözleşmesinin bir parçası olan kullanım sözleşmesini, gizlilik politikasını ve indirim politikasını okuduklarını, anladıklarını ve bu sözleşmelerin içerdiği tüm hükümleri kabul etmiş olurlar.
 • Sitemiz üzerinden herhangi bir işlem yapan tüm özel ve tüzel kişilerin ilgili koşulların tamamına muhatap olduklarını kabul etmiş olurlar.
 • Sitemiz üzerinden onaylanan herhangi bir sipariş ile birlikte alıcıların ve kullanıcıların; firma ve satın alınan hizmet ile ilgili tüm detayları ve özellikleri bildikleri, vergiler dâhil hizmet bedelini ve diğer bütün masrafları kabul ettiği, ödeme ve teslimat bilgilerini onayladığı, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereği cayma hakkının bulunmadığı ve sözleşmede geçen diğer tüm şartları kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiği anlamına geldiğini kabul etmiş olurlar.
 • Alıcılar ve kullanıcılar siparişi onaylamadan önce söz konusu ön bilgilendirme metnini okumaları, anlamaları ve onaylamaları gerektiğini kabul etmiş olurlar.

Amaç ve Kapsam

Bu sözleşme; BMA Turkey kurumunun resmi web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin nasıl kullanılacağı, bu ürün ve hizmetlerin satış işlemlerinin nasıl yapılacağı ile bu işlemler yapılırken tarafların hangi hak ve sorumluluklara sahip olduklarını belirlemek ve duyurmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu sözleşme web sitesi üzerinde kullanıma sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili her türlü işlemi kapsar ve tarafları bağlayıcı özelliğe sahiptir.

Dayanak

Bu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile mesafeli satışlar yönetmeliğindeki hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

BMA Turkey: ÜRETEN Fm-Fac Danışmanlık Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketini ifade eder.

Site: BMA Turkey tarafından kullanılan www.bmaturkey.com alan adını ve bu alan adına bağlı diğer alt alan adlarının tamamını ifade eder.

Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden veya siteye üye olarak bu sözleşme hükümlerine göre hizmet ve diğer imkânları kullanan özel ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Site üzerinde sergilenen hizmet, ürün ve diğer materyalleri satış sözleşmesi koşullarına uyarak satın alan özel ve tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcı: İlgili web sitesinde yer alan hizmet ve ürünlerin satışını ve pazarlamasını yapmak üzere yetkili olan BMA Turkey’i ifade eder.

Hizmet | Ürün: BMA Turkey tarafından organize edilen ve tüm hakları BMA Turkey’e ait olan seminer, eğitim, Workshop ve diğer etkinlikleri ifade etmektedir.

Taraflar:

Bu sözleşmede BMA Turkey hizmet sunan olarak yer almaktadır. Siteyi ziyaret eden, üye olarak hizmetlerden yararlanan veya site üzerinden hizmet ya da ürün satın alan alıcılar | kullanıcılar ise hizmet alan taraf olarak yer almaktadır. Bu sözleşme alıcının | kullanıcının BMA Turkey’in resmi web adresi olan www.bmaturkey.com sitesini ziyaret etmeleri, hizmetleri kullanmaları veya ürün / hizmet satın almaları anında yürürlüğe girer. Bu işlemleri yapan özel ve tüzel kişiler, bu sözleşmedeki tüm hükümleri kabul etmiş olurlar.

 

Satıcı

 

Adı | Unvanı: ÜRETEN FM FAC DANIŞMANLIK EĞİTİM VE İSTİHDAM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adresi:

Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 SK. Bina No:2 Lider Centrio İş Merkezi A Blok Kat:9

Daire: 94-95 Bayraklı | İZMİR

 

İletişim Bilgileri:

Tel No: 0 545 232 52 32 | 0232 484 15 15
Mail: info@bmaturkey.com

 

Alıcı | Kullanıcı

 

Adı | Unvanı:

 

Adresi:

 

İletişim Bilgileri:

 

Üye Olma Link

 

 

Özel Şartlar

 • Satı ve kullanıcı sözleşmesi, indirim politikası ve gizlilik politikası birbiri ile bağlantılı ve hepsi birlikte bağlayıcı metinlerdir. Alıcılar ve kullanıcılar tüm bu metinlerdeki şartların ve koşulların bağlayıcılığını kabul etmiş olurlar.
 • BMA Turkey’in resmi web adresini ziyaret eden, siteye kayıt yaptırıp hizmetlerden faydalanan veya hizmet satın alan tüm özel ve tüzel kişilerin, kişisel bilgilerinin ve bu faaliyetlerden elde edilen verilerin saklanmasının ve korunmasının sorumluluğu BMA Turkey’e aittir.
 • BMA Turkey, sunduğu tüm hizmetler ile ilgili açıklamaları web adresi üzerinden herkesin kullanımına açık bir şekilde sunmakla yükümlüdür. Bu nedenle sipariş onayı vermeden önce satın alınan hizmet ile ilgili tüm açıklamaların okunup anlaşılması gerekmektedir. Sipariş onaylandıktan sonra ilgili tüm koşullar kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Sipariş onayından sonra hizmetin | eğitimin BMA Turkey tarafından iptal edilmesi dışında satış işleminin iptal edilmesi söz konusu olamaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 • İndirimli satışlar ile ilgili koşullar indirim politikasında belirtilmiştir. İndirimin geçerli olabilmesi için indirim politikasında belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. İndirim Politikası Linki
 • Hizmet ücretinin peşin (hizmet alınmadan önce) ödenmesi gerekmektedir. Alıcı veya katılımcının ödemeyi yaptıktan sonra ilgili etkinliğe katılmaması veya katılamaması durumunda ücret iadesi söz konusu edilemez.
 • Ödemenin yapılması eğitimin mutlaka yapılacağı anlamına gelmez. Oluşabilecek her türlü aksaklık nedeniyle eğitim iptal edilebilir. Eğitimin BMA Turkey tarafından iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılır.
 • Eğitimin | hizmetin iptal edilmesi durumunda kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka giderleri (komisyon vb.) kesildikten sonra alıcıya ücretinin kalanı en geç 30 gün içinde iade edilir. Ödemenin elden nakit, havale veya EFT şeklinde yapılması durumunda herhangi bir kesinti yapılmadan ücret iadesi en geç 7 iş günü içinde gerçekleştirilir. Eğitimin iptali dışında ücret iadesi yapılamaz ve BMA Turkey sorumlu tutulamaz.
 • Eğitimin iptal edilmesi durumunda alıcı veya katılımcı ile ilgili konaklama, ulaşım ve yeme içme gibi masrafların sorumluluğu BMA Turkey’e ait değildir.
 • BMA Turkey, önceden ilan etmek koşulu ile eğitimin içeriğini, yerini ve zamanını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda alıcı veya katılımcı ile ilgili konaklama, ulaşım ve yeme içme gibi masrafların sorumluluğu BMA Turkey’e ait değildir.
 • Alıcının veya katılımcının ödemeyi yaparak elde ettiği haklar BMA Turkey’in onayı alınmadan 3.kişilere devredilemez.

 

   Alıcının | Kullanıcının Hak ve Sorumlulukları

 • Kullanıcı | alıcı site üzerinden yaptığı her işlem için, bu sözleşmenin tüm hükümlerini, yasal mevzuatı ve önceden taraflarca ortaya konulan bütün şartları ve kuralları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 • Yasal mevzuat gereği BMA Turkey kullanıcı | alıcı ile ilgili her türlü belgeyi ve bilgiyi yetkili mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar. Kullanıcı | alıcı hakkında iddialar veya suçlamalar söz konusu olduğunda BMA Turkey bilgi ve belgeleri ilgili mercilerle paylaşabilir. Böyle durumlarda kullanıcı | alıcı BMA Turkey aleyhine tazminat vb. gibi her nam adı altında olursa olsun hiçbir hak ve haklar iddia edemez.
 • Kullanıcı | alıcı, siteye üye olarak kullandığı her türlü bilginin (kullanıcı adı, rumuz, şifre vb.) saklanmasından ve korunmasından kendisinin sorumlu olduğunu ve BMA Turkey’in sorumluluk üstlenmediğini kabul eder.
 • Kullanıcı | alıcı site ile ilgili her türlü işlem için bildirdikleri bilgi belgelerin geçerli, doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan eder. BMA Turkey’in bu bilgilerle ilgili herhangi bir araştırma zorunluluğu yoktur. Tüm sorumluluk kullanıcı | alıcıya aittir.
 • Kullanıcı | alıcı site üzerinde yer alan hiçbir materyali ( resim, not, dosya ve her türlü içerik yazısı) BMA Turkey veya 3. Kişilerin haklarını gasp edecek şekilde ve izinsiz olarak kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayımlayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz. Bu tür bir işlem söz konusu olduğunda hukuki ve cezai olarak kullanıcı | alıcı tek sorumludur.
 • BMA Turkey, site üzerinden başka sitelere, bloglara, portallara, dosya ve içeriklere link verme hakkına sahiptir. Üçüncü kişilerin kontrolünde olan bu kaynaklarla ilgili sorumluluk BMA Turkey’e ait değildir. BMA Turkey’in bu kaynaklara erişim için link vermesi bu kaynakları koşulsuz desteklediği ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.
 • Kullanıcı | alıcı site üzerinden paylaştığı her türlü materyalin hukuki sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı | alıcı siteye yüklediği her türlü materyalin telif haklarına tabi olup olmadığından sorumludur. Telif haklarını ihlal etmesi durumunda kullanıcı | alıcı hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılır ve site ile ilgili hakları ortadan kalkar.
 • BMA Turkey; kullanıcı | alıcının siteyi kullanırken, siteye üye olurken veya site üzerinden ürün ve hizmet satın alırken bildirdiği her türlü bilgiyi (iletişim bilgileri ve diğer veriler) araştırma, istatistikî değerlendirme, reklam ve pazarlama amacıyla kullanabilir. Böyle durumlarda kullanıcı | alıcı herhangi bir telif hakkı iddia ve talep edemez.
 • Kullanıcı | alıcı BMA Turkey tarafından kullanıma sunulan her türlü hizmeti, içeriği veya materyali telefon, mailorder, havale, EFT veya BMA Turkey’i ziyaret ederek satın alabileceğini bilir ve kabul eder.
 • Kullanıcı | alıcı site üzerinden her hangi bir ürün ya da hizmeti sipariş ettiğinde satış sözleşmesinin bütün hükümlerini ve ilgili eklerini kabul ettiğini kabul ve beyan etmiş olur.
 • Kullanıcı | alıcı siteyi ziyaret ederken, siteye üye olurken veya site üzerinden ürün | hizmet satın alırken geçerli hukuk kurallarına, ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini beyan taahhüt etmiş olur. Hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcı | alıcıya aittir. Kullanıcı | alıcının siteyi hukuka uygun olmayan kullanımından dolayı 3. Kişilerin zarar görmesi durumunda söz konusu zararların tazmin edilmesi kullanıcı | alıcıya aittir.
 • Kullanıcı | alıcı ahlaki kurallarla bağdaşmayan, yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan ve amacına uygun olmayan bilgileri, belgeleri ve dokümanları siteye kaydedemez.
 • Kullanıcı | alıcı sitenin alt yapısını bozacak veya siteyi tamamen kullanılamaz duruma getirebilecek eylem ve davranışlarda bulunamaz. Sitenin çalışır durumda kalmasını sağlayan yazılımların güvenliğini zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Kullanıcı | alıcı sitede bulunan içeriklere, bilgilere, dosyalara, fotoğraflara ve benzeri bütün dokümanlara hiçbir şekilde müdahale etme hakkına sahip değildir.
 • BMA Turkey sitede kullanılan yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Site kullanımından dolayı kullanıcı | alıcının kullandığı donanıma veya yazılıma bir zarar gelmesi durumunda sorumluluk BMA Turkey’e yüklenemez.
 • BMA Turkey site kullanımı ile ilgili yaşanabilecek teknik aksaklıklar nedeniyle karşılaşılan zararlardan sorumlu tutulamaz. Teknik sorunlar nedeniyle zarar gören kullanıcı | alıcı BMA Turkey’e karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • BMA Turkey, sitede bulunan kullanıma açık içeriklerin indirilmesi veya kaydedilmesi durumunda bu materyallerin virüs içermediğini garanti edemez. Böyle bir sorun yaşanması durumunda BMA Turkey sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı | alıcı siteyi reklam, duyuru ve benzeri amaçlar için kullanamaz. Reklam, duyuru ve benzeri eylem sayılabilecek paylaşım ve yorumlarda bulunamaz.

 

BMA Turkey’in Hak ve Sorumlulukları

 • BMA Turkey sitede kullanıma sunduğu her türlü içeriği değiştirebilir veya kaldırabilir. Bu işlemleri yaparken önceden bildirimde bulunmak zorunda değildir.
 • Kullanıcılar | alıcılar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta BMA Turkey taraf değildir.
 • Kullanıcı | alıcının üye olurken kullandığı her türlü bilgiden (rumuz, isim, çeşitli imgeler ve semboller) kullanıcı | alıcı sorumludur. Bu bilgilerin tamamı bu sözleşme hükümlerine tabidir. İsim, rumuz veya sembollerin kullanımından doğan telif hakkı uyuşmazlıklarından kullanıcı | alıcı sorumludur. Böyle durumlarda BMA Turkey taraf değildir ve ilgili üyeliği bildirime gerek duymadan sonlandırır.
 • BMA Turkey’in site üzerinden kullanıma sunduğu her türlü bilgi, veri, hizmetlere ilişkin içerikler, alan adları, logolar, isimler unvanlar telif haklarına tabidir. Site üzerinde bulunan ve yukarıda sayılan hiçbir şey izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, tekrar satışa veya kullanıma sunulamaz, 3. Kişilere pazarlanamaz ve dağıtılamaz. Telif haklarının tamamı BMA Turkey’in tasarrufundadır.
 • BMA Turkey ile kullanıcı | alıcı arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın ortadan kaldırılmasında İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.